Оперативни програми

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ – полезна информация за най-очакваната европейска програма

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е най-очакваната европейска програма от българските фирми.  В новия програмен период 2021 – 2027 тя е наследник на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, която до момента е предоставила  1 912 995 989,72 лева  на българският бизнес под формата на безвъзмездна помощ.

 

Целите на новата европрограма са свързани да помогнат  най-тежките предизвикателства пред икономиката ни – ниските нива на иновационна активност и липсата на енергийна и ресурсна ефективност на производствата.

България е на  последно място в  целият Европейския съюз по дял на публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност и страната ни се намира в групата на „скромните иноватори”.  Страната ти е на първо място в негативна класация за най-енергоемка икономика в ЕС като се изразходват над 3,6 пъти повече енергийни ресурси за производството на брутния вътрешен продукт от средното потребление на енергия в ЕС.

Всички европроекти през програмен период 2021 – 2027 ще имат за основна цел да насърчат  иновативния и интелигентен икономически преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

 

Кой има право да подаде документи за одобрение относно евро програма  „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“?

Главните получатели на финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ са малките и средни компании, които имат под 250 служители.

Големите компании, където работят над 250 служители остават извън тази програма като те могат да  вземат участие  единствено в проекти свързани с увеличаване на енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове.

При интеграция на иновации участието на големите фирми е разрешено само в партньорство с малко или средно предприятие само при съвместна разработка от двете страни!

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.