Оперативни програми

Критерии за определяне дали едно предприятие е микро, малко или средно /МСП/

При кандидатстване за финансиране по някои европрограми има значение какъв тип компания сте – малка, средна или голяма. Критериите за определяне на вида  / големината на фирмата ви са 2 : средносписъчен брой на персонала и финансов критерий. Нужно е предприятието да бъде едновременно и на двата критерия за оборот и брой служители, за да може да се ползва със статут на МСП.

 

Финансовият критерий се състои от два алтернативни подкритерия: годишен оборот и стойност на активите.

 

Нужно е само единият от двата финансови подкритерия да бъде на лице и броят на служители ви да отговаря на нужният брой за да се разграничите като МСП.

В долната таблица може да намерите информация за типа на компаниите според нейният финансов критерии и брой служители. А Вие какъв тип сте?

Категория на предприятиетоЧисленост на персоналаОборот или Общ баланс
Средно< 250≤ 97 500 000 лв.≤ 84 000 000 лв.
Малко< 50≤ 19 500 000 лв.≤ 19 500 000 лв.
Микропредприятие< 10≤ 3 900 000 лв.≤ 3 900 000 лв.

 

Вида на фирмата има значение дали може да кандидатствате по различни европрограми като . Там могат да участват малки и средни предприятия като ако сте голямо има специални изисквания как може да получите финансиране и то за различни цели.

Европейската комисия одобри Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която е продължение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ от миналия програмен период. По новата програма ще бъдат подпомогнати с близо 3 млрд. лева малките и средни предприятия. Работата по нея ще започне до края на годината.

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) ще подкрепи и финансира  микро, малките и средните предприятия в страната. Първата процедура за финансиране по нея ще е насочена именно към тях, като ще са възможни и партньорства с големи компании. Фирмите ще кандидатстват за грантово финансиране на обща стойност 127 млн. лв. за осъществяване на вътрешни за предприятията научни изследвания (НИРД) и внедряване на иновативни решения за производствата им.

 

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.