Оперативни програми

Кой може да получи финансиране по европейските програми от ЕС ?

Всички граждани на ЕС имат право да кандидатстват за финансиране по европрограми с различни техни проекти. ЕС предлага   различни програми за финансиране, по които можете да се кандидатства, като трябва да се вземе вредвид  естеството на целите и дейността на даден проект.

Възможности за финансиране са налични и чрез програми, които ще се изпълняват пряко от държавите членки, като Механизма за възстановяване и устойчивост или Фонда за справедлив преход. Преди всеки гражданин да кандидатствате за финансиране от ЕС, може да провери дали отговаря на критериите за допускане.

В предлаганите европейски програми са заложени различни критерии.

Във всяка програма за финансиране и всяка отделна покана са посочени конкретни критерии. Що се отнася до безвъзмездните средства, ако вашето предложение е допустимо, процесът на подбор обикновено започва с оценка на вашето предложение от независими експерти по критерии за подбор и предоставяне на средства.

В бюджета на ЕС има заложени различни програми за подкрепа и развитие на младите хора, които имат интерес да придобият професионален опит или да учат в чужбина. ЕС финансира също така програми, свързани с намиране на работа на хората без опит.

Програмите на ЕС, свързани с младите  хора се разделят на такива за :

  • млади хора (на възраст 13 — 31 години)
  • младежки организации
  • други заинтересовани страни, работещи с млади хора

По – подробна информация за програмите и какви са критериите за кандидатстване може да откриете тук https://ec.europa.eu.

Научните изследвания и иновациите се смятат също за много важни  и са част от  дългосрочната стратегия на ЕС. За изследователите, които има интерес към по нататъшно развитие има специални програми и други източници за финансиране от ЕС.

Както знаем, различни фирми също биват подпомагани по различни европграми с техните проекти. Финансирането от ЕС е достъпно за компании от всякъвъ тип:  предприемачи, стартиращи предприятия, микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия.

ЕС подкрепя над 200 000 компании годишно като вие имате право да кандидатствате за безвъзмездни средства или да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка.

За фирмите, които имат желание да участват в мащабни договори за обществени поръчки в промишлеността, могат да разгледат и да проучат какво предлагат програмите ITER, Коперник и Галилео.

Европроекти Интелект ще ви съдейства по всякакви въпроси как бихте могли да получите финансиране по европрограми и да реализирате вашите мечти!

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.