Оперативни програми

Как се кандидатства по европроекти и европейски програми?

Кандидатстването по европейски програми и проекти с цел инвестиционни намерения е не е лесен процес и това е  дълъг и сложен процес. За да сте напълно сигурни, че ще успеете да получите вашето финансиране и че ще преминете по – лесно през този процес, ще ви е нужен професионален консултант по управление на проекти по европейски програми.

Европроекти Интелект е неправителствена организация, която съществува от 2006 г. Нашата цел е да бъдем част от дългият процес по кандидатстване и управление на проекти по различни европрограми, с помощта на които нашите клиенти ще реализират техните инвестиционни намерения.

Въпреки че ще се наложи да инвестирате пари в консултацията и в бъдеща помощ от професионален консултант за управление на проекти по европейски програми , този разход ще бъде оправдан и ще се възвърне при бъдещо одобрение на проекта ви.

 

Подготвителен етап по кандидатстване за европроекти – формулировка на идея за вашият проект

Етапът, с който се започва при създаването на едно проектно предложение се  се нарича подготвителен. При него трябва да  изберете и оформите  вашата идея за проекта, с който ще кандидатствате. Състой се в : внимателно проучване, анализ и определяне на обекта, който желаете да финансирате.

 

Представителен етап – разработване на проектно предложение

Вторият етап от кандидатстването по европроекти се нарича представителен. Той се състой в описване и разработване на проектно предложение по предварително изграден формат. След като сте оформили вашата идея за проект по европрограми, трябва да попълните формуляр за кандидатстване, който не е един и същ за всяка европрограма. Към формуляра се прилагат и документи, които са нужни за кандидатстването по дадената оперативна програма на ЕС. Този набор на документи трябва да бъде предварително изготвен.

 

Проектен цикъл за кандидатстване по проекти за европейски програми

Първа стъпка : да се разработи на идея за финансиране от европроекти. Разработката се състой от различни под етапи.

 

Анализ

Нужен е анализ на нуждите за  вашия бизнес и да оформите вашите цели като се съобразите със следните фактори:

  •     Какви са начините за постигане на вашите бизнес цели?
  •     Какви инструментални средства и технологии са ви необходими?
  •     С какъв времеви период и бюджет трябва да разполагате, за да осъществите успешно проекта си?

Възможни пречки

Възможно е да възникнат пречки, при които да имате по – бавно развитие на целите си или да бъдете напълно възприпятствани. Такива може да са липса на модерни технологии, лоша организация на работното място, зле обучен персонал, тромава администрация и др. След точното откриване на проблемите, които спъват развитието ви, трябва да направите задълбочен анализ как са възникнали и как може да бъдат разрешени.

 

Цели

На този етап е необходимо да си поставите цели, които трябва да са от различен характер – краткосрочни, дългосрочни и други.

Примерни въпроси, с които може да формирате целите ви са :

  • Дали целите, които сте си поставили, са възможни за реализиране?
  • Какви са рисковете от загуба и неуспех?
  • Каква сума трябва да похарчите?

Втора стъпка : да се запознаете с основните изисквания  за кандидатстване

След като сте оформили идеята идеята си и целите за вашият проект, трябва да се позаинтересувате какви са изискванията за кандидатстване по европрограмите и дали ги покривате. Така ще разберете и какъв е шанса да бъдете одобрен. Експертите от Европроекти Интелект може да ви помогнат с запознаването на проектите и да ви консултираме дали отговаряте на тях.

 

Трета стъпка : създаване на проектно предложение

Третата стъпка е да се  изготви  проектно предложение за кандидатстването за финансиране от европейските програми. Заедно с него трябва да създадете и приложите бизнес план. Когато създавате план и предложение, може да се сблъскате с  много уловки,  които може да се окажат пречка за вашето одобрение. Ние имаме 16 годишен опит като ще действаме заедно в създаването на предложения и бизнес план за да може да бъдете одобрени.

 

Четвърта стъпка:   кандидатстване на проекта ви по европрограми

Предпоследния етап се състой в  кандидатстването по съответните европроекти. През този етап е добра практика да проверите отново за стилистични и езикови грешки. Ако е необходимо все пак, редактирайте проектното предложение, преди да го изпратите. Редактирайте текста, като изчистите всички технически грешки и окомплектовайте целия пакет с документи, които включват формуляр за кандидатстване с подкрепящите го документи.

 

Стъпка 5: оценяване на кандидатите

Какви са факторите, по които ще бъдете оценени? Ще бъдете оценявани от оценителна комисият, която има за задача да оценява и подбира проектите според регламент

 

Част от факторите за подбор на проекти за одобрение:

  • Административно съответствие, които са формални критерии като спазване сроковете за подаване, формата, съдържанието, целостта на документите и начина на подаване.
  • Оценка за допустимост
  • Комисията оценява и качеството, в което са включени опитът, финансовите средства на кандидата и дали проектът задоволява нуждите на целевите групи с предложените методи на изпълнение.

Европроекти Интелект са готови да ви съдействат през целият процес за кандидатстване, одобрение и управление на европроекта ви по европрограми !

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.