Оперативни програми

Как да финансираме бизнес идеята си – чрез кредит или чрез европрограми?

Когато започнете да анализирате различни начини за финансиране на бизнес идеята ви, се замисляте за кандидатстване по европейски програми, но се оказва , че много от потенциалните нашите клиенти , не са напълно наясно със стъпките и действията за кандидатстване и управление на проект чрез европрограми.

В тази статия ще ви представим повече информация за самият процес по кандидатстване по европейски програми 2022 / 2023 година.

Процеса по кандидатстване по европрограми е сложен и изисква много търпение и време. За да имате по – големи шансове за одобрение е добра практика да използвате помощта на консултанти  по европрограми за да ви помогнат с кандидатстването и управлението на проекта ви.

Консултантска фирма Европроекти Интелект има различни клиенти като можем да сме полезни на всички видове фирми –  микро, малки, средни и големи предприятия и физически лица, които желаят финансиране за да развият идеите си. Експертите на Европроекти Интелект ще ви окажат нужното съдеийсвеие за вашите инвестиционни намерения с помощта на безвъзмездно финансиране от Европейския съюз. Ние също можем да ви помогнем и при управлението на европроекта ви, финансиран чрез европрограми.

При процеса на кандидатстване се преминава  през така наречения подготвителен етап

Етапът включва  формулировка на проектната идея, която имате и нейното разработване като предварително е направен анализ.

Вторият етап е самото разработване на проекта

Той се обособява  като представителен и съдържа в себе си пълно и детайлно описание на идеята по специфично зададен формат. Също така се попълва  формуляр за кандидатстване, който е различен за всяка европрограма. Документите за кандидатстването се прилагат на този етап.

При процеса е задължително да предоставите на комисията  пълната документация, която се изисква, според критериите на съответната европрограма.

Следващият етап е  анализ на нуждите на съответната дейност,  в която желаете да инвестирате. Също така трябва да заложите различни цели и преценка на някои базови фактори като начини за постигане на бизнес целите и необходими финансови средства. Трябва да се посочи и примерен период, за който ще се постигнат желаните цели от вас.

Поставянето на цели е следващият етап

Целите могат да са различни типове като например :  краткосрочни, дългосрочни или специфични като те трябва да бъдат реализирани.

На следващия етап от кандидатстването по европроекти трябва изясните къде шансът ви да бъдете одобрен  е най – добър. Нашите експерти имат голям опит в създаването на проекти предложения и на бизнес планове, които са неизменна част от този последен етап. Преди да се приложат всички документи трябва да се направи проверка на ниво стилистични и езикови грешки. Документите трябва да се окомплектоват според изискванията на европрограмата.

Оценката за документиви и дали сте одобрен се решава от оценителна комисия.

Ако успеете да получите финансиране от европрограма,  няма нужда да теглите кредит от банка и да връщате допълнителни пари, които се начисляват заради лихвите. Допълнителен плюс за да кандидаствате по европрограма е, че се очакват повишаване на лихвите тази и през следващата година, което ще повиши вашите разходи за изплащането му.

 

Експертите ни ви очакват за да ви помогнат да сбъднете идеите си!

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.