Оперативни програми

Предложение на ЕК за създаване на индивидуални сметки за обучение и микроквалификация

ОПРЧР


Европейската комисия отправи препоръки към Съвета за въвеждане на индивидуални сметки за обучение и микроквалификации във всички държави-членки на Европейския съюз. Двете предложения ще помогнат за справяне с предизвикателствата на пазара на труда и ще разкрият повече възможности за хората да открият обучения за усвояване или надграждане на уменията си, както и нови възможности за работа. Препоръките на ЕК идват на фона на пандемията от COVID-19, която допълнително ускори необходимостта от преквалификация на работната сила, за да се адаптира към променящия се пазар на труда и да отговори на търсенето в различни сектори. Комисията откроява няколко причини хората да не участват в редовни обучения, след като завършат първоначалното си образование – липса на финансов ресурс, време или мотивация, както и недостатъчна информация за възможностите за обучения и ползите от тях.

Със създаването на индивидуални сметки за обучение всеки един европейски гражданин, без значение дали в момента работи или не, ще има достъп до подходящи обучения, съобразени с неговите нужди. ЕК призовава държавите-членки съвместно със социалните партньори да:
– Създадат индивидуални сметки за обучение и да предоставят възможности за обучение за всички граждани в трудоспособна възраст;
– Определят списък с обучения, които са подходящи за нуждите на пазара на труда и да гарантират качеството им. Обученията трябва да бъдат достъпни на цифровото устройство, например мобилен телефон;
– Предлагат възможности за кариерно ориентиране и валидиране на вече придобити умения, както и платен отпуск за обучение.

Целта на второто предложение на Комисията – въвеждане на микроквалификации, е да бъде създадена възможност за удостоверяване на резултатите от проведен кратък курс или обучение. Целта е микроквалификациите да работят в различни институции, предприятия, сектори и дори граници, но и да се гарантира високото качество на обученията. За тази цел държавите-членки следва да се споразумеят за:
– Обща дефиниция за микроквалификации;
– Стандарти за тяхното описание;
– Ключови принципи за тяхното проектиране и издаване.

„Образованието и обучението не трябва да спират, когато напуснем училище. Сега, повече от всякога, хората трябва да развиват своите умения през целия си професионален живот, за да отговорят на изискванията на бързо променящия се пазар на труда“, коментира комисарят по заетостта и социалните права Никола Шмит. Според него ученето през целия живот е най-добрата инвестиция, защото оказва положително въздействие върху работниците, работодателите и икономиката като цяло.

След приемането на предложенията от Съвета, Европейската комисия ще подкрепи държавите-членки, социалните партньори и заинтересованите страни при прилагането им.

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.