ВАШИЯ УСПЕХ Е НАШ УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ОТ КОНСУЛТИРАНЕ

КОНСУЛТАЦИИ, РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

С над 15 години опит в тази област, нашите специалисти лесно се адаптират към изискванията на пазара, познават много добре механизмите на европейските средства и идентифицират възможностите за получаване на еврофинансиране. Те ефективно управляват проектните дейности, взаимоотношенията с публичните власти и с частни компании, редовно участват в престижни курсове и конференции, за да подобряват постоянно знанията си в упражняваната област.

управление на проекти по европейски програми

НАШИТЕ УСЛУГИ

Предпроектни проучвания

Извършваме предпроектни проучвания за микро, малки, средни и големи предприятия, като се грижим внимателно да изработим технико-икономическата документация

Бизнес планове

Ние внимателно разработваме, заедно с клиентите, изчерпателни бизнес планове, като гарантираме, че техният бизнес отговаря на условията за финансиране.

Подготовка на проектна документация

Ние гарантираме, че кандидатурите за финансиране отговарят на всички законови изисквания, което значително намалява възможността проектите да бъдат отхвърлени.

Изготвяне на документи за поръчки и търгове

Нашите консултанти с голям опит осигуряват правилното изготвяне на досиета за поръчки и търгове, свързани с инвестиционни проекти.

Изготвяне на заявки за плащане

Предприемаме всички необходими действия за одобряване и проверка на счетоводните документи и записи и предлагаме управление на проекти по европейски програми

Счетоводна експертиза

Предприемаме всички необходими действия за одобряване и проверка на счетоводните документи и записи, за да осигурим възстановяване на направените разходи.

Оценка на проекти

По време на изпълнението на проектите за финансиране събираме необходимата информация за проверка на начина, по който се развиват и анализираме напредъка им..

Техническа помощ

Предлагаме техническа помощ по време на изпълнението на проектите, както и след приключването им, като поддържаме постоянен контакт с нашите клиенти..

ДЪЛГОСРОЧНО ПАРТНЬОРСТВО

Мисията на Европроекти Интелект е да гарантира успеха на своите клиенти чрез одобряване и реализиране на безвъзмездно финансиране за инвестиционни проекти, като същевременно допринася за подкрепата и развитието на бизнес средата.

Заедно ще идентифицираме най-добрите решения за вашия проект, базирани на експертизата и опита на Европроекти Интелект.

Партньорството с нас означава значителни шансове за получаване на безвъзмездни средства.

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.