ПРСР

Списък на населените места, които влизат в списъка на селските райони

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени по области, селски общини са: Благоевград – Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда Бургас – Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, …

Списък на населените места, които влизат в списъка на селските райони Read More »

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОЧАКВАН ПРИЕМ:  януари– март 2023 г. Проектите по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности трябва да се изпълняват на територията на  селските общини. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 1. Производствени дейности; 2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, …

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности Read More »

ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  18.07.2022 – 30.09.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Подпомагане на дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство. ОБЩ РАЗМЕР НА БФП ПО ПРОЦЕДУРАТА До левовата разностойност на 15 000 000 евро КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ? Организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни …

ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Read More »

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.