Заетост за теб

Предложение на ЕК за създаване на индивидуални сметки за обучение и микроквалификация

ОПРЧР Европейската комисия отправи препоръки към Съвета за въвеждане на индивидуални сметки за обучение и микроквалификации във всички държави-членки на Европейския съюз. Двете предложения ще помогнат за справяне с предизвикателствата на пазара на труда и ще разкрият повече възможности за хората да открият обучения за усвояване или надграждане на уменията си, както и нови възможности …

Предложение на ЕК за създаване на индивидуални сметки за обучение и микроквалификация Read More »