неземеделски дейности

Списък на производствените дейности, които се финансират по мярка 6.4

СЕКТОР C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 10.7    Производство на хлебни и тестени изделия 10.71    Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия 10.72    Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия 10.73    Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия 10.82    Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 10.84    Производство на хранителни подправки …

Списък на производствените дейности, които се финансират по мярка 6.4 Read More »

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОЧАКВАН ПРИЕМ:  януари– март 2023 г. Проектите по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности трябва да се изпълняват на територията на  селските общини. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 1. Производствени дейности; 2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, …

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности Read More »

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.