Подмярка 6.1-Стартова помощ за млади стопани по ПРСР

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  01.11.2022 – 31.01.2023 г. Основна цел: Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, както и насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските  и създаването на работни места. Обща информация: Подпомагат се земеделски стопани на възраст от 18 …

Подмярка 6.1-Стартова помощ за млади стопани по ПРСР Read More »