BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление

ОЧАКВАН ПРИЕМ : февруари-март.2023 Основна цел на програмата: Програмата за Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление ще даде възможност на фирми да получат безвъзмездни средства  за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление до 1 MW (мегават), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор …

BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление Read More »