BG16RFOP002-6.002. Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ОПИК ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  03.05.2022 – 23.05.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ? Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания: Юридически лица или еднолични търговци,регистрирани …

BG16RFOP002-6.002. Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност Read More »