ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  18.07.2022 – 30.09.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Подпомагане на дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство. ОБЩ РАЗМЕР НА БФП ПО ПРОЦЕДУРАТА До левовата разностойност на 15 000 000 евро КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ? Организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни …

ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Read More »