ТУК МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ВСЕКИ ДЕН
НАЙ-НОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОЧАКВАН ПРИЕМ:  септември – октомври 2022 г. Проектите трябва да се изпълняват на територията на  селските общини. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА …

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.