ТУК МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ВСЕКИ ДЕН
НАЙ-НОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Подмярка 6.1-Стартова помощ за млади стопани по ПРСР

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  01.11.2022 – 31.01.2023 г. Основна цел: Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е насочена към …

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

ОЧАКВАН ПРИЕМ : февруари-март.2023 Основна цел на процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана …

BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление

ОЧАКВАН ПРИЕМ : февруари-март.2023 Основна цел на програмата: Програмата за Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление ще даде възможност …

Критерии за определяне дали едно предприятие е микро, малко или средно /МСП/

При кандидатстване за финансиране по някои европрограми има значение какъв тип компания сте – малка, средна или голяма. Критериите за …

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ – полезна информация за най-очакваната европейска програма

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е най-очакваната европейска програма от българските фирми.  В новия програмен период 2021 – 2027 …

Как да финансираме бизнес идеята си – чрез кредит или чрез европрограми?

Когато започнете да анализирате различни начини за финансиране на бизнес идеята ви, се замисляте за кандидатстване по европейски програми, но …

Кой може да получи финансиране по европейските програми от ЕС ?

Всички граждани на ЕС имат право да кандидатстват за финансиране по европрограми с различни техни проекти. ЕС предлага   различни …

Как се кандидатства по европроекти и европейски програми?

Кандидатстването по европейски програми и проекти с цел инвестиционни намерения е не е лесен процес и това е  дълъг и …

ПВУ – BG-RRP-3.005 – Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  17.10.2022 – 19.12.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа …

ПВУ – BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  22.07.2022 – 21.09.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Основната цел на подкрепата по тази процедура е повишаване на …

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.