admin

Списък на населените места, които влизат в списъка на селските райони

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени по области, селски общини са: Благоевград – Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда Бургас – Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, …

Списък на населените места, които влизат в списъка на селските райони Read More »

Списък на производствените дейности, които се финансират по мярка 6.4

СЕКТОР C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 10.7    Производство на хлебни и тестени изделия 10.71    Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия 10.72    Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия 10.73    Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия 10.82    Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 10.84    Производство на хранителни подправки …

Списък на производствените дейности, които се финансират по мярка 6.4 Read More »

BG16RFOP002-6.002. Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ОПИК ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  03.05.2022 – 23.05.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ? Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания: Юридически лица или еднолични търговци,регистрирани …

BG16RFOP002-6.002. Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност Read More »

Заетост за теб

Предложение на ЕК за създаване на индивидуални сметки за обучение и микроквалификация

ОПРЧР Европейската комисия отправи препоръки към Съвета за въвеждане на индивидуални сметки за обучение и микроквалификации във всички държави-членки на Европейския съюз. Двете предложения ще помогнат за справяне с предизвикателствата на пазара на труда и ще разкрият повече възможности за хората да открият обучения за усвояване или надграждане на уменията си, както и нови възможности …

Предложение на ЕК за създаване на индивидуални сметки за обучение и микроквалификация Read More »

Нова процедура подкрепяща внедряване на енергийно ефективни технологии ще стартира до края на март.2022

ОПИК Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/, подготвя документация по обявяване на процедура за Енергийно ефективни технологии в МСП. Средствата са от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU и възлизат на около 70 млн. евро (136 226 120 лв.)  и се планува да бъдат използвани за възстановяване на инвестиционната …

Нова процедура подкрепяща внедряване на енергийно ефективни технологии ще стартира до края на март.2022 Read More »

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОЧАКВАН ПРИЕМ:  януари– март 2023 г. Проектите по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности трябва да се изпълняват на територията на  селските общини. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 1. Производствени дейности; 2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, …

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности Read More »

ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  18.07.2022 – 30.09.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Подпомагане на дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство. ОБЩ РАЗМЕР НА БФП ПО ПРОЦЕДУРАТА До левовата разностойност на 15 000 000 евро КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ? Организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни …

ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Read More »

Заетост за теб

Проект BG05M9OP001-1.106 Заетост за теб

ОПРЧР Проект BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб“ Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качестовото си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и …

Проект BG05M9OP001-1.106 Заетост за теб Read More »

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.