admin

Подмярка 6.1-Стартова помощ за млади стопани по ПРСР

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  01.11.2022 – 31.01.2023 г. Основна цел: Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, както и насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските  и създаването на работни места. Обща информация: Подпомагат се земеделски стопани на възраст от 18 …

Подмярка 6.1-Стартова помощ за млади стопани по ПРСР Read More »

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

ОЧАКВАН ПРИЕМ : февруари-март.2023 Основна цел на процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1 е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи. Максимален …

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата Read More »

BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление

ОЧАКВАН ПРИЕМ : февруари-март.2023 Основна цел на програмата: Програмата за Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление ще даде възможност на фирми да получат безвъзмездни средства  за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление до 1 MW (мегават), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор …

BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление Read More »

Критерии за определяне дали едно предприятие е микро, малко или средно /МСП/

При кандидатстване за финансиране по някои европрограми има значение какъв тип компания сте – малка, средна или голяма. Критериите за определяне на вида  / големината на фирмата ви са 2 : средносписъчен брой на персонала и финансов критерий. Нужно е предприятието да бъде едновременно и на двата критерия за оборот и брой служители, за да …

Критерии за определяне дали едно предприятие е микро, малко или средно /МСП/ Read More »

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ – полезна информация за най-очакваната европейска програма

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е най-очакваната европейска програма от българските фирми.  В новия програмен период 2021 – 2027 тя е наследник на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, която до момента е предоставила  1 912 995 989,72 лева  на българският бизнес под формата на безвъзмездна помощ.   Целите на новата европрограма са свързани …

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ – полезна информация за най-очакваната европейска програма Read More »

Как да финансираме бизнес идеята си – чрез кредит или чрез европрограми?

Когато започнете да анализирате различни начини за финансиране на бизнес идеята ви, се замисляте за кандидатстване по европейски програми, но се оказва , че много от потенциалните нашите клиенти , не са напълно наясно със стъпките и действията за кандидатстване и управление на проект чрез европрограми. В тази статия ще ви представим повече информация за …

Как да финансираме бизнес идеята си – чрез кредит или чрез европрограми? Read More »

Кой може да получи финансиране по европейските програми от ЕС ?

Всички граждани на ЕС имат право да кандидатстват за финансиране по европрограми с различни техни проекти. ЕС предлага   различни програми за финансиране, по които можете да се кандидатства, като трябва да се вземе вредвид  естеството на целите и дейността на даден проект. Възможности за финансиране са налични и чрез програми, които ще се изпълняват …

Кой може да получи финансиране по европейските програми от ЕС ? Read More »

Как се кандидатства по европроекти и европейски програми?

Кандидатстването по европейски програми и проекти с цел инвестиционни намерения е не е лесен процес и това е  дълъг и сложен процес. За да сте напълно сигурни, че ще успеете да получите вашето финансиране и че ще преминете по – лесно през този процес, ще ви е нужен професионален консултант по управление на проекти по …

Как се кандидатства по европроекти и европейски програми? Read More »

ПВУ – BG-RRP-3.005 – Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  17.10.2022 – 19.12.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване …

ПВУ – BG-RRP-3.005 – Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия Read More »

ПВУ – BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  22.07.2022 – 21.09.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Основната цел на подкрепата по тази процедура е повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент цифровизацията на производствените процеси и постигане разширяване на производствения капацитет …

ПВУ – BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация Read More »

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.