Месец: януари 2023

Подмярка 6.1-Стартова помощ за млади стопани по ПРСР

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  01.11.2022 – 31.01.2023 г. Основна цел: Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, както и насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските  и създаването на работни места. Обща информация: Подпомагат се земеделски стопани на възраст от 18 …

Подмярка 6.1-Стартова помощ за млади стопани по ПРСР Read More »

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

ОЧАКВАН ПРИЕМ : февруари-март.2023 Основна цел на процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1 е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи. Максимален …

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата Read More »

BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление

ОЧАКВАН ПРИЕМ : февруари-март.2023 Основна цел на програмата: Програмата за Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление ще даде възможност на фирми да получат безвъзмездни средства  за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление до 1 MW (мегават), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор …

BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление Read More »

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.