Месец: февруари 2022

Заетост за теб

Предложение на ЕК за създаване на индивидуални сметки за обучение и микроквалификация

ОПРЧР Европейската комисия отправи препоръки към Съвета за въвеждане на индивидуални сметки за обучение и микроквалификации във всички държави-членки на Европейския съюз. Двете предложения ще помогнат за справяне с предизвикателствата на пазара на труда и ще разкрият повече възможности за хората да открият обучения за усвояване или надграждане на уменията си, както и нови възможности …

Предложение на ЕК за създаване на индивидуални сметки за обучение и микроквалификация Read More »

Нова процедура подкрепяща внедряване на енергийно ефективни технологии ще стартира до края на март.2022

ОПИК Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/, подготвя документация по обявяване на процедура за Енергийно ефективни технологии в МСП. Средствата са от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU и възлизат на около 70 млн. евро (136 226 120 лв.)  и се планува да бъдат използвани за възстановяване на инвестиционната …

Нова процедура подкрепяща внедряване на енергийно ефективни технологии ще стартира до края на март.2022 Read More »

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОЧАКВАН ПРИЕМ:  януари– март 2023 г. Проектите по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности трябва да се изпълняват на територията на  селските общини. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 1. Производствени дейности; 2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, …

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности Read More »

ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  18.07.2022 – 30.09.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Подпомагане на дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство. ОБЩ РАЗМЕР НА БФП ПО ПРОЦЕДУРАТА До левовата разностойност на 15 000 000 евро КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ? Организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни …

ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване Read More »

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.